Υιός του ανθρώπου

Υιός του ανθρώπου
Αυτοχαρακτηρισμός του Ιησού στα ευαγγέλια. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποίησε τον όρο αυτό είναι αντικείμενο πολλών ερμηνειών των σχολιαστών των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Μερικοί υποστηρίζουν ότι με τον όρο αντικαθιστά τη λέξη «εγώ», άλλοι ότι μ’ αυτόν υπογραμμίζει την ανθρώπινη φύση του και άλλοι ότι σημαίνει ιδανικός άνθρωπος. Μερικοί εξάλλου υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν τον χρησιμοποίησε και ότι τον καθιέρωσαν οι ευαγγελιστές. Τέλος, οι περισσότεροι λέγουν ότι προέρχεται από κείμενο του προφήτη Δανιήλ το οποίο αναφέρει «εθεώρουν εν ονόματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος και επί του παλαιού των ημερών έφθασε και προσηνέχθη αυτώ». Ας σημειωθεί ότι ούτε ο Δανιήλ επινόησε τον όρο, γιατί προϋπήρχε στον οθ΄ ψαλμό, στίχο 18. Ο Ιησούς ονομάζεται και «υιός του θεού».

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • υιός — ο / υἱός, ΝΜΑ, και άχρηστος τ. υἱεύς, και βοιωτ. τ. ὑειός, και λακων. τ. υἱύς, και ὑός, και ὑύς, και Fhιός και συνηρ. τ. ὕς, Α (λόγιος τ.) 1. το αρσενικό παιδί, ο γιος (α. «θετός υιός» β. «Ἕκτορ, υἱὲ Πριάμοιο», Ομ. Ιλ.) 2. φρ. α) εκκλ. «ο υιός… …   Dictionary of Greek

  • Geflügelte Worte (Antike) — Alpha und Omega, Anfang und Ende, kombiniert zu einem Buchstaben Diese Liste ist eine Sammlung alt und neugriechischer Phrasen, Sprichwörter und Redewendungen. Sie beschreibt ihren Gebrauch und gibt, wo möglich, die Quellen an. Graeca non… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste griechischer Phrasen/Ypsilon — Ypsilon Inhaltsverzeichnis 1 Ὕβριν χρὴ σβεννύναι μᾶλλον ἢ πυρκαϊήν …   Deutsch Wikipedia

  • Codex Bezae — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 05 A sample of the Greek text from the Codex Bezae …   Wikipedia

  • Codex Cyprius — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 017 Name Cyprius Sign Ke Text Gospels Date …   Wikipedia

  • Codex Sinaiticus — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 01 Book of Esther …   Wikipedia

  • Minuscule 545 — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Minuscule 545 T …   Wikipedia

  • Προκόπιος — I Oνομασία αγίων της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας. 1. Καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και έδρασε επί Διοκλητιανού (284 – 305). Με τη μεσιτεία της μητέρας του, η οποία ήταν εθνική, διορίστηκε σε διοικητική θέση στην Αλεξάνδρεια, όπου του ανέθεσαν τον… …   Dictionary of Greek

  • Codex Vaticanus — For other uses, see Codex Vaticanus (disambiguation). New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 03 …   Wikipedia

  • Codex Regius (New Testament) — For the Icelandic manuscript, see Codex Regius. New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 019 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”